Criar um pagamento pendente

POST https://sandbox-api.openbank.stone.com.br/api/v1/pix/outbound_pix_payments

Esse endpoint foi idealizado para criação de um Pix pendente de confirmação enviando os dados do destino ou uma chave Pix.

Ao bater na API de criação de um pagamento, o body deve conter OU o campo key com uma chave Pix OU o campo target com os dados do destino.

Header Request
{
	"authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI4d3NUd3BhYTRJWUZIYWV5ZFRubnRoRC1UaVlCaU9kanNmOGx6RUlMR1hVIn0.eyJqdGkiOiJiODQ0NDc4OS01ODE5LTQ4MTUtYjc1NC04MDU5NmMyYTg4MGYiLCJleHAiOjE2MTY2OTk5MjQsIm5iZiI6MCwiaWF0IjoxNjE2Njk5MDI0LCJpc3MiOiJodHRwczovL3NhbmRib3gtYWNjb3VudHMub3BlbmJhbmsuc3RvbmUuY29tLmJyL2F1dGgvcmVhbG1zL3N0b25lX2JhbmsiLCJzdWIiOiJhYzE5MGRmYy00YTBjLTQ5ODUtYmQwNi03NWE5Zjc3NjU0MTMiLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiIwNjVlY2IwOC0yNDM5LTQwYzAtOGUxMy0yYjQzYzIxNzQzZTMiLCJhdXRoX3RpbWUiOjAsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiIwMjhlMjY3ZS0zMjYwLTQzNDMtODQ2ZS1hOTRkNzlmZTFjYWEiLCJhY3IiOiIxIiwic2NvcGUiOiJwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXltZW50bGlua3M6d3JpdGUgcGF5bWVudGFjY291bnQ6Y29udGFjdDp3cml0ZSBlbnRpdHk6d3JpdGUgcGF5bWVudGFjY291bnQ6cmVhZCBwYXltZW50YWNjb3VudDp0cmFuc2ZlcnM6aW50ZXJuYWwgcGF5bWVudGFjY291bnQ6ZmVlczpyZWFkIHBheW1lbnRhY2NvdW50Omluc3RhbnRwYXltZW50IHBheW1lbnRhY2NvdW50OnBheW1lbnRzIHN0b25lX3N1YmplY3RfaWQgcGF5bWVudGFjY291bnQ6Y29udGFjdDpyZWFkIHNpZ251cDpwYXltZW50YWNjb3VudCBwYXltZW50YWNjb3VudDpib2xldG9pc3N1YW5jZSBwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXltZW50bGlua3M6cmVhZCBwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXlyb2xsczpyZWFkIHBheW1lbnRhY2NvdW50OnBheXJvbGxzOndyaXRlIHBheW1lbnRhY2NvdW50OnRyYW5zZmVyczpleHRlcm5hbCBlbnRpdHk6cmVhZCIsImNsaWVudElkIjoiMDY1ZWNiMDgtMjQzOS00MGMwLThlMTMtMmI0M2MyMTc0M2UzIiwiY2xpZW50SG9zdCI6IjEwLjEwLjEuMTQ5Iiwic3RvbmVfc3ViamVjdF9pZCI6ImFwcGxpY2F0aW9uOjA2NWVjYjA4LTI0MzktNDBjMC04ZTEzLTJiNDNjMjE3NDNlMyIsImNsaWVudEFkZHJlc3MiOiIxMC4xMC4xLjE0OSJ9.PlAhWLgC2W10H9emucF4obcJhwR92EogMNRIWUej4z-P-p3UaStYlaYd5Bfx4hl7da4ly62K1LEBI7LOqCFkbHMlnJfglp3dFS2M3iHZ571BNSmCff3wUiFy6zoHxFaKEUPy0V8e6mCQwFuapdIvDocA4Z4xYh049dWEwbJ2uevV3V_Q-RL3me8vykNTWGiT-dmyWvFN-XAq889_F1ZQskHsLz-ZtlrFw3XjitnLvEJbg9iyxVA7AuwnexBIQS4gU9QwMXcJjij9JowYbLu4ANUITXU01Jf5hxMYq1oSobOL3-RuGWJLoPOXkJyAbOm5hS15QgSuwp_qOU8VAEa3Yg"
}
Body Request
{
 "account_id": "477f8576-ca82-462b-be73-dc28cc6490c3",
 "amount": 39511,
 "description": "some description",
 "transaction_id": "6f4d67a374004257974facecbdba4810",
 "key": "+5521986758493",
 "source": {
  "entity": {
   "document": "91092573062",
   "name": "João da Silva"
  },
  "account": {
   "account_type": "CC",
   "account_code": "34",
   "branch_code": "0001"
  },
  "institution": {
   "ispb": "16501555"
  }
 }
}
Responses
201 OK
{
 "account_id": "477f8576-ca82-462b-be73-dc28cc6490c3",
 "amount": 39511,
 "created_at": "2020-12-14T17:38:02Z",
 "created_by": "user:380f9968-8946-4f88-a781-be8b7efc1f90",
 "description": "some description",
 "transaction_id": "c62153a222df4e60b2e538b068635d41",
 "key": "+5521988040465",
 "end_to_end_id": "E16501555202012141738a87df0acd5f",
 "failed_at": null,
 "failure_reason_code": null,
 "failure_reason_description": null,
 "id": "5b695a22-187a-4181-93c8-811e155a89fc",
 "money_reserved_at": null,
 "refunded_amount": 0,
 "request_id": "1017dbdd97871b98eeaf1c650a20aa15",
 "settled_at": null,
 "source": {
  "account": {
   "account_code": "34",
   "account_type": "CC",
   "branch_code": "0001"
  },
  "entity": {
   "document": "91092573062",
   "document_type": "cpf",
   "name": "João da Silva"
  },
  "institution": {
   "ispb": "16501555",
   "name": "STONE PAGAMENTOS S.A."
  }
 },
 "status": "CREATED",
 "target": {
  "account": {
   "account_code": "10510656",
   "account_type": "CC",
   "branch_code": "0001"
  },
  "entity": {
   "document": "04836916313",
   "document_type": "cpf",
   "name": "ARCILIO BERNARDI CARDOSO"
  },
  "institution": {
   "ispb": "92894922",
   "name": "BANCO ORIGINAL S.A."
  }
 }
}

Última modificação: 01.04.2021