Cancelar um Link de PagamentoPara cancelar um link de pagamento, temos que fechar um pedido, o que vai passar a impedir que qualquer inclusão de item ou novas transações sejam feitas para aquele pedido específico.


Atenção

No corpo da requisição deve ser sinalizada a alteração de status para canceled.PATCH https://sandbox-api.openbank.stone.com.br/api/v1/payment_links/orders/{order_id}/closed


PATH PARAMS


order_id* string
Identificador do link de pagamento.{
  "authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI4d3NUd3BhYTRJWUZIYWV5ZFRubnRoRC1UaVlCaU9kanNmOGx6RUlMR1hVIn0.eyJqdGkiOiJiODQ0NDc4OS01ODE5LTQ4MTUtYjc1NC04MDU5NmMyYTg4MGYiLCJleHAiOjE2MTY2OTk5MjQsIm5iZiI6MCwiaWF0IjoxNjE2Njk5MDI0LCJpc3MiOiJodHRwczovL3NhbmRib3gtYWNjb3VudHMub3BlbmJhbmsuc3RvbmUuY29tLmJyL2F1dGgvcmVhbG1zL3N0b25lX2JhbmsiLCJzdWIiOiJhYzE5MGRmYy00YTBjLTQ5ODUtYmQwNi03NWE5Zjc3NjU0MTMiLCJ0eXAiOiJCZWFyZXIiLCJhenAiOiIwNjVlY2IwOC0yNDM5LTQwYzAtOGUxMy0yYjQzYzIxNzQzZTMiLCJhdXRoX3RpbWUiOjAsInNlc3Npb25fc3RhdGUiOiIwMjhlMjY3ZS0zMjYwLTQzNDMtODQ2ZS1hOTRkNzlmZTFjYWEiLCJhY3IiOiIxIiwic2NvcGUiOiJwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXltZW50bGlua3M6d3JpdGUgcGF5bWVudGFjY291bnQ6Y29udGFjdDp3cml0ZSBlbnRpdHk6d3JpdGUgcGF5bWVudGFjY291bnQ6cmVhZCBwYXltZW50YWNjb3VudDp0cmFuc2ZlcnM6aW50ZXJuYWwgcGF5bWVudGFjY291bnQ6ZmVlczpyZWFkIHBheW1lbnRhY2NvdW50Omluc3RhbnRwYXltZW50IHBheW1lbnRhY2NvdW50OnBheW1lbnRzIHN0b25lX3N1YmplY3RfaWQgcGF5bWVudGFjY291bnQ6Y29udGFjdDpyZWFkIHNpZ251cDpwYXltZW50YWNjb3VudCBwYXltZW50YWNjb3VudDpib2xldG9pc3N1YW5jZSBwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXltZW50bGlua3M6cmVhZCBwYXltZW50YWNjb3VudDpwYXlyb2xsczpyZWFkIHBheW1lbnRhY2NvdW50OnBheXJvbGxzOndyaXRlIHBheW1lbnRhY2NvdW50OnRyYW5zZmVyczpleHRlcm5hbCBlbnRpdHk6cmVhZCIsImNsaWVudElkIjoiMDY1ZWNiMDgtMjQzOS00MGMwLThlMTMtMmI0M2MyMTc0M2UzIiwiY2xpZW50SG9zdCI6IjEwLjEwLjEuMTQ5Iiwic3RvbmVfc3ViamVjdF9pZCI6ImFwcGxpY2F0aW9uOjA2NWVjYjA4LTI0MzktNDBjMC04ZTEzLTJiNDNjMjE3NDNlMyIsImNsaWVudEFkZHJlc3MiOiIxMC4xMC4xLjE0OSJ9.PlAhWLgC2W10H9emucF4obcJhwR92EogMNRIWUej4z-P-p3UaStYlaYd5Bfx4hl7da4ly62K1LEBI7LOqCFkbHMlnJfglp3dFS2M3iHZ571BNSmCff3wUiFy6zoHxFaKEUPy0V8e6mCQwFuapdIvDocA4Z4xYh049dWEwbJ2uevV3V_Q-RL3me8vykNTWGiT-dmyWvFN-XAq889_F1ZQskHsLz-ZtlrFw3XjitnLvEJbg9iyxVA7AuwnexBIQS4gU9QwMXcJjij9JowYbLu4ANUITXU01Jf5hxMYq1oSobOL3-RuGWJLoPOXkJyAbOm5hS15QgSuwp_qOU8VAEa3Yg"
}

BODY REQUEST


{
	"account_id": "account_id",
	"status": "canceled"
}

Response

{
  "amount": 3000,
  "checkouts": [
    {
      "accepted_multi_payment_methods": [],
      "accepted_payment_methods": [
        "credit_card"
      ],
      "amount": 3000,
      "billing_address": {},
      "billing_address_editable": true,
      "created_at": "2021-06-08T16:54:31Z",
      "credit_card": {
        "authentication": {
          "threed_secure": {},
          "type": "none"
        },
        "capture": true,
        "installments": [
          {
            "number": 1,
            "total": 1000
          },
          {
            "number": 2,
            "total": 1000
          },
          {
            "number": 3,
            "total": 1000
          }
        ]
      },
      "currency": "BRL",
      "customer": {
        "created_at": "2021-06-08T16:54:31Z",
        "delinquent": false,
        "id": "cus_GvMY2zgS7c9xYOXD",
        "name": "Bruno M R",
        "phones": {},
        "updated_at": "2021-06-08T16:54:31Z"
      },
      "customer_editable": true,
      "expires_at": "2021-06-15T16:54:31Z",
      "id": "chk_wM3RX3qceulyY6W9",
      "metadata": {},
      "payment_url": "https://stgapi.mundipagg.com/checkout/v1/orders/chk_wM3RX3qceulyY6W9",
      "required_fields": [
        "customer.email",
        "customer.document",
        "customer.mobile_phone",
        "customer.name"
      ],
      "shippable": false,
      "skip_checkout_success_page": true,
      "status": "open",
      "success_url": "https://sandbox-link.openbank.stone.com.br/sucesso",
      "updated_at": "2021-06-08T16:54:31Z"
    }
  ],
  "closed": true,
  "closed_at": "2021-06-08T17:32:51Z",
  "code": "8N5YAPFG2O",
  "created_at": "2021-06-08T16:54:31Z",
  "currency": "BRL",
  "customer": {
    "created_at": "2021-06-08T16:54:31Z",
    "delinquent": false,
    "id": "cus_GvMY2zgS7c9xYOXD",
    "name": "Bruno M R",
    "phones": {},
    "updated_at": "2021-06-08T16:54:31Z"
  },
  "id": "or_ALbmn7RhjAfyzdW7",
  "items": [
    {
      "amount": 3000,
      "created_at": "2021-06-08T16:54:31Z",
      "description": "Teste de Link de pagamento.",
      "id": "oi_x05Y7aPBipcLobae",
      "quantity": 1,
      "status": "active",
      "type": "product",
      "updated_at": "2021-06-08T16:54:31Z"
    }
  ],
  "session_id": "c14e3273-866e-419e-9d8e-ca1801dca662",
  "status": "canceled",
  "updated_at": "2021-06-08T17:32:51Z"
}

Última modificação: 15.03.2021